Društvo Ahec

ŠKD Jasenska mladina

Krajevna skupnost Jasen

Smo najmanjša in najmlajša krajevna skupnost v občini Ilirska Bistrica. Krajevna skupnost Jasen je dobila ime po drevesu Jesen, kar je razvidno iz lista na logotu. V KS Jasen deluje Kulturno društvo Ahec Jasen in mladinsko kulturno društvo.

0km2
Površina
0
Prebivalstvo
0m
Nadmorska viššina

OPIS ENOTE

Gručasta vas z ohranjeno tlorisno zasnovo, zazidalnimi sistemi in stavbnimi gabariti. Enonadstropne domačije,

grajene iz apnenca in peščenjaka so deloma prenovljene. Prisotne so tudi nadomestne gradnje in novogradnje.

V vasi je cerkev sv. Joahima.

AKTUALNO

AKTUALNE ZADEVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

POGLEJTE VSE OBJAVE

DOGODKI IN PRIREDITVE

Zadnji dogodki krajevne skupnosti

POGLEJTE VSE DOGODKE